edoradztwochemiczne.pl: pomoc specjalistów w uzupełnieniu dokumentów technicznych

edoradztwochemiczne.pl: pomoc specjalistów w uzupełnieniu dokumentów technicznych

Wieloaspektowe świadczenia jakie dotyczą produktów chemicznych realizuje przedsiębiorstwo eDC dla przedsiębiorców z wielu branż. Team specjalistów z długoletnim doświadczeniem nie ma kłopotu na równi z udzieleniem merytorycznych rad, jak i z opracowaniem dokumentacji takiej jak na przykład karta charakterystyki lub etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest najczęściej przygotowywany dla klientów.

Może on być wykonany w języku polskim albo w dowolnym języku europejskim. Karta charakterystyki zawiera wiadomości o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu i transporcie substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie zagrożenia może stworzyć wyznaczony produkt.

Dokument wymagany jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje specjaliści poinformują osoby, które zgłoszą się do firmy. W firmie opracowane są również innego rodzaju dokumenty, takie jak: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR a także dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można również zdecydować się na usługę analizy i identyfikacji chemicznej. W efekcie właściciele przedsiębiorstwa będą zorientowani, czy na terenie własnego zakładu wytworzą wszystko w zgodzie z planem. Jeśli ktoś chciałby korzystać z przygotowania oraz wdrożenia znaczących dla konkretnej działalności procedur, to także specjaliści mu w tym mogą pomóc. W ramach takiej usługi zostaną analizowane i poddawane korekcie dokumenty firmowe. Odbywają się też audyty kontrolujące funkcjonowanie firmy.

Specjaliści z eDC mogą też szkolić pracowników każdego szczebla. Kiedy ktoś chciałby skorzystać z długoterminowej współpracy, to również ma taką możliwość. Klienci, którzy chcieliby współpracować z firmą mogą decydować się na skorzystanie z jednej usługi albo od razu wybrać kilka usług, o ile tylko będzie odpowiadać to zakresowi ich funkcjonowania. Wówczas mają pewność, że wszystkim zajmą się specjaliści.

Powrót do góry